KVALITETSPOLICY

Kvalitetspolicy

Vi ska göra allt vi kan för att tillgodose våra kunders krav och önskemål för varje enskild byggprojekt. Våra kunder ska kunna lita på att de får rätt tjänst av god kvalité och på utsatt datum. Vi står till kundens förfogande med hög serviceanda och specialkunskap inom VVS.

Alla medarbetares kompetens och engagemang är en av förutsättningar för att vi ska nå våra uppsatta kvalitetsmål. Därför erbjuder vi anställda fortlöpande utbildning samt en säker och stimulerande arbetsmiljö.

För att ytterligare öka AF Installations anseende, konkurrenskraft och lönsamhet är det nödvändigt att kvalitetstänkandet genomsyrar AF Installation. Var och en i AF Installation ska ha kunskap om att det endast är dennes beslut och handlande påverkar kvaliteten på vårt kvalitetsarbete, våra tjänster, produkter och att vi ständigt måste arbeta med att utveckla oss inom VVS.

Detta innebär att:

  • Vi eftersträvar goda och långsiktiga relationer med våra kunder
  • Vi ständigt arbetar med att utveckla produkter, processer och vårt kvalitetsledningssystem
  • Vi sätter alla kunder, såväl interna som externa, i centrum för vårt agerande
  • Vi strävar efter 0-fel principen i alla åtaganden gentemot kunder och underleverantörer
  • Uppträda ärligt och seriöst mot kunder och övriga intressenter
  • Kompetenta och ambitiösa medarbetare som känner till betydelsen av sina insatser för totalkvalitet
  • Genom en välutbildad, engagerad och flexibel personal
  • Genom att sätta och följa upp kvalitetsmål
  • Genom att vara lyhörda på kundernas önskemål och behov

VD                                                    vVD

Mickael Andersson                          Sebastian Florczyk